top of page

We The Human
 

A Quiet Blue Wall

A project heb elw gan The Head Of A Pin C.I.C.

Prosiect celf ymgysylltu cymdeithasol sy'n cael cymorth gan arian cyhoeddus gan y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Lloegr, ynghyd â CNC Projects, Cass Art, Creative Health Camden, Silvertown Studios, Tees Valley Arts, The Head Of A Pin C.I.C, Redcar Palace & The Socially Engaged Art Salon CIC.

Rho dy greadigrwydd i'r diben o atal hunanladdiad.

I ymuno â'r prosiect:

Bydd angen arnoch:

- Dau Tywbe o liw olew, Gwyn a Glas Prwsian, y gorau y gallwch ei fforddio
- Bwrdd/Panel canfas 30cm x 30cm
- Cost y postio

What is We The Human?

"We The Human: Wal Glas Tawel" yw prosiect celf cydweithredol gyda'r nod o leihau nifer yr hunanladdiadau drwy ddefnyddio'r sectorau Diwylliannol a Chreadigol. Mae'r prosiect wedi ei ddylunio a'i ddatblygu gan artist o'r gymuned nwyddar yn benodol, y rhai sydd mewn perygl o feddwl yn hunanladdol neu geisio hunanladdiad, ar gyfer y gymuned sydd â diddordeb mewn atal hunanladdiad, boed hynny ar gyfer hwy eu hunain neu eraill.

Mae'r prosiect yn cydnabod yr angen am gydnabyddiaeth dawel fod stryglo gyda iechyd emosiynol a meddyliol yn aml yn dod o gymhlethdodau sut mae cymdeithas wedi'i chystrawio.

"Mae Ni'r Dynol" yn anelu at greu gofod ar gyfer hunanfydrwydd a chydweithrediad, gan bwysleisio nad oes unrhyw ffi gyflwyno na meincnod o brofiad artistig sydd angen ei groesi er mwyn i'ch portread hun gael ei dderbyn. Y nod yw meithrin cydweithrediad a chyfranogiad, gan ystyried pob cyfraniad fel rhywbeth werthfawr.

Mae'r prosiect yn parhau ac mae ganddo amserlen tan 2030. I fod yn wybodus am y prosiect, gall unigolion ymuno â chyfrif Instagram @laura.mohapi ac/neu gofrestru ar y rhestr bostio isod.

.

Rhoddwch eich Creadigrwydd

Bod yn rhan o'r prosiect hwn (rhoi portread) yn golygu eich bod yn deall bod eich paentiad yn rhan o gelfwaith ehangach a fydd yn cael ei arddangos yn gyhoeddus yn ddigidol ac yn gorfforol tan 2030, pan fydd yn cael ei archifo.

Drwy roi eich paentiad, rydych yn cydsynio i'w gynnwys yn rhan o'r archif collectif a phroperti The Head Of A Pin C.I.C. Gyda'n gilydd, gallwn adeiladu wal sy'n newid y cyfeiriad ar argyfwng hunanladdiad.

Dyddiadau Cyflwyno Nesaf

Postiwch eich portread rhwng nawr a chanol mis Mawrth ar gyfer cynnwys yn yr arddangosfeydd cyfredol o adran y wal (Llundain a Gogledd Swydd Efrog).


Postiwch erbyn 19 Ebrill ar gyfer cynnwys yn nifer y diwrnod Creadigrwydd a Newid y Byd y mae'r wal wedi'i hadeiladu hyd yn hyn.

Cyflwyniadau

Postio Cyflwyniadau i:

The Head Of A Pin

No 37, 8-10 Richmond Terrace, Old College House
Brighton, East Sussex, BN2 9SY

Os hoffech i'ch portread gael ei gynnwys yn y Gweithred Gymdeithasol Gyrchu Ddelwedd ar gyfer We The Human, tynnu ffotograff o'ch paentiad, ei dorri'n sgwâr, ei arbed fel ffeil .jpg (dim mwy na 1mb o faint y ffeil) a'i e-bostio at hello@lauramohapi.com

NESA ARDDANGOSFA

To see sections of the wall in-person visit:

Creative Health Camden

2 Bartholomew Road

London

NW2 2BX

O'r 15fed o Ionawr - 19eg o Ebrill 2024

AND

Redcar Palace

The Palace Hub 

28-29 Esplanad

Redcar

North Yorkshire

TS10 3AE

O'r 13fed - 17eg o Chwefror 2024

CYMORTH A CHYDWEITHREDIAD Â

Y Pam

.
.
.
.

Ymuno â'n rhestr bost

Thank you

  • Instagram
bottom of page